Hier treft u technisch advies en suggesties aan over hoe om te gaan met de keuze, specificatie, veiligheid en installatie van uw WILDEN luchtaangedreven membraanpomp en accessoires.
Veiligheidsaspecten voor operators.

Veiligheid voor gebruikers

LEES HET EOM-MANUAL VOORDAT U DE POMP INSTALLEERT, IN GEBRUIK NEEMT OF REPAREERT.

Dit veiligheidsblad geldt voor alle WILDEN pompen en bevat instructies voor een veilige installatie, gebruik en onderhoud van uw WILDEN membraanpomp.

Behalve dit veiligheidsblad vindt u meer detailinformatie in het Engineering, Operation and Maintenance (EOM) manual dat is meegeleverd bij uw pomp. Raadpleeg de installatie, gebruiksaanwijzingen en onderhoudsinstructie in het EOM manual.

In het EOM manual wordt u gewaarschuwd voor mogelijke gevaren. Hierbij treft u altijd het volgende symbool aan:

 • WAARSCHUWING = Gevaarlijke of onveilige situatie die kan leiden tot ernstig letsel of ernstige materiaalschade.

Waarschuwing

 • Controleer of u de juiste pomp heeft ontvangen.
 • Trek alle bouten en moeren na, zoals aangegeven In het EOM manual onder 8E.
 • Verwijder alle afsluitpluggen.
 • Pompen die u als onderwaterpomp gebruikt, moeten zowel aan de vloeistofzijde als aan de luchtzijde chemisch bestand zijn tegen het te verpompen medium.
 • Pompen die u geheel onderdompelt moeten aan de luchtuitlaat worden voorzien van een luchtafvoerslang om deze uitlaat boven het peil te brengen van de vloeistof die wordt verpompt.
 • Spoel de pomp grondig met water voor ingebruikname.
 • FDA, USDA en 3A pompen moeten worden gereinigd voor ingebruikname.
 • Laat de luchtleiding 10 tot 20 seconden doorblazen, voordat u deze bevestigt aan de pomp. Dit om te zorgen dat alle vervuiling uit de luchtleiding is verdwenen.
 • Draag altijd een veiligheidsbril als u de pomp bedient. Als er een membraanbreuk optreedt, kan de vloeistof die u verpompt uit de luchtuitlaat komen.

Waarschuwing

Alle zuigleidingen en persleidingen moeten geschikt zijn om de druk te weerstaan die ontstaat in uw toepassingen.

Waarschuwing

Zorg dat de vloeistofdruk op de inlaat van de pomp nooit méér bedraagt dan 0,7 BAR. U voorkomt hiermee voortijdige slijtage van de elastomeren, hetgeen kan leiden tot het lekken van vloeistof door de luchtuitlaat van de pomp.

Door het bewegen van de membranen in de pomp is het mogelijk dat de pomp zich beweegt. Voor permanente installatie moet de pomp op een bevestigingsplaat worden gemonteerd. De bodem moet bij voorkeur vlak zijn.

De meeste WILDEN pompen kunt u gebruiken als onderwaterpomp; pompen die u geheel onderdompelt moeten zowel aan de vloeistofzijde als aan de luchtzijde resistent zijn tegen het te verpompen product. Pompen die u geheel onderdompelt, moeten aan de luchtuitlaat worden voorzien van een luchtafvoerslang om de uitlaat boven het peil te brengen van de vloeistof die wordt verpompt.

Elk type WILDEN pomp heeft een specifieke vrije doorlaat. Om te voorkomen dat te grote vaste delen de werking van de pomp verstoren en persoonlijk letsel veroorzaken, is het wenselijk een filter in de zuigleiding te monteren.

Waarschuwing

Solenoid air valve (Accu-Flo™) pompen:

Alle bedrading moet voldoen aan de lokaal geldende eisen en wetgeving. Indien mogelijk moet de bedrading bovengronds worden gemonteerd, dit ter voorkoming van beschadiging door een eventuele vloeistoflekkage. Alle bedrading moet waterdicht en dampdicht worden gemonteerd.

Zorg dat de solenoid air valve een ‘even’ aantal slagen heeft gemaakt voordat u de pomp stopt. Hiermee voorkomt u dat er spanning op de spoel blijft staan.

Waarschuwing

Gebruik in een explosievrije omgeving alleen een solenoid air valve die geschikt is voor de betreffende explosievrije omgeving. NEMA-7 explosievrije spoelen zijn leverbaar voor alle WILDEN Accu-flo™ pompen.

Waarschuwing

Maximale persluchtdruk mag niet meer bedragen dan 8,5 BAR. (3,5 BAR bij UL-modellen en 5,5 BAR bij type HP250 & P1500).
LET OP: Trek alle bouten en moeren na, zoals aangegeven in de tabel in het EOM manual, section 8.

Waarschuwing

Het vacuüm in de pomp kan leiden tot implosie van vaten en tanks bij het legen daarvan. Zorg altijd voor een goede ventilatie van vaten en tanks.

Waarschuwing

Electrische risico’s

Statische elektriciteit: vonken als gevolg van statische elektriciteit kunnen resulteren in ernstige verwondingen of de dood. Statische elektriciteit kan worden voorkomen door een goede aarding van de pomp en de complete installatie. In sommige toepassingen voldoen de A.025, P.025, T1 en A1 koolstof gevulde Acetal WILDEN pompen aan eisen met betrekking tot aarding. Raadpleeg de lokale bouwverordeningen en elektriciteitsvoorschriften voor eisen met betrekking tot aarding.

Geleiding: sommige WILDEN pompen zijn geschikt voor het veilig verpompen van brandbare stoffen. Neem contact op met ons voor meer informatie.

Waarschuwing

Temperatuurlimieten

De constructie van de pomp en de daarbij behorende temperatuurlimieten moeten geschikt zijn voor de vloeistoffen die worden verpompt. Raadpleeg hiervoor de Chemical Resistance Guide (RBG-E4) of neem contact op met ons op voor meer informatie.

Neem de noodzakelijke maatregelen om te voorkomen dat u of uw collega’s in aanraking komen met hoge temperaturen als gevolg van het verpompen van een vloeistof met hoge temperatuur.
Vloeistoffen die zich in het leidingnet bevinden kunnen uitzetten als gevolg van temperatuurverhoging. Dit kan leiden tot beschadiging van het leidingnet en gevaar opleveren voor u en uw collega’s.

Waarschuwing

Geluidsniveau

Bij bepaalde toepassingen kan het geluidsniveau van de pomp extreem zijn, zoals bij een hoge inlaatluchtdruk en weinig of geen tegendruk. Langdurig werken in deze condities kan gevaar opleveren voor uw gehoor.

Om gehoorbeschadigingen te voorkomen kunnen de volgende maatregelen worden genomen:

 • Gebruik geschikte gehoorbescherming.
 • Gebruik een geluiddemper op luchtuitlaat van de pomp.
 • Verplaats de luchtuitlaat via een leiding naar een omgeving waar deze geen overlast bezorgt.
 • Vervang TEFLON® klepkogels voor klepkogels van een zacht elastomeer dat resistent is tegen de vloeistof die u verpompt.

Waarschuwing

Gevaarlijke stoffen

Bij een membraanbreuk kan de vloeistof die u verpompt via de luchtuitlaat de pomp verlaten. Hierbij kunt u in contact komen met gevaarlijke vloeistoffen.

Het gebruik van een WIL-GARD™ II membraan bewakingssysteem (bij TEFLON® membranen) geeft u een waarschuwingssignaal bij membraanbreuk. Hierdoor kunt u voorkomen dat de gevaarlijke vloeistoffen ongemerkt via de luchtuitlaat uit de pomp lekken en dat u in contact komt met de vloeistof.

Als u de pomp gebruikt voor het verpompen van gevaarlijke vloeistoffen dient u in het bezit te zijn van een materiaalveiligheidsvoorschrift van de betreffende vloeistof.

Waarschuwing

Chemische resistentie

Bij de selectie van een pomp voor een bepaalde toepassing, moet u er zeker van zijn dat de pompmaterialen die in contact komen met de vloeistof ook chemisch geschikt zijn voor deze vloeistoffen. Raadpleeg de Chemische resistentielijst (RBG-E4) of neem contact op met ons.

Sommige vloeistoffen, zoals gechloreerde koolwaterstoffen, kunnen onder bepaalde omstandigheden, aluminium of gegalvaniseerde delen aantasten.

De chemische resistentie van de materialen van uw WILDEN pomp, in het bijzonder de kunststof uitvoeringen, kan veranderen als de temperatuur en de concentratie van de vloeistof die u verpompt wijzigen. Neem contact met ons op voor meer informatie.

Waarschuwing

Bediening

Zorg dat iedereen die de WILDEN pomp gebruikt op de hoogte is van de veiligheidsvoorschriften en de gebruiksaanwijzingen zoals omschreven in deze handleiding en in het Engineering, Operation and Maintenance manual. Gebruik oogbescherming en oorbescherming als u de pomp bedient

Wat kunnen wij voor u betekenen?


Bent u benieuwd hoe onze membraanpompen van betekenis kunnen zijn voor het presteren van uw bedrijf?

Contact