Natuurlijk voldoen ook de luchtgedreven membraanpompen van WILDEN aan de ATEX 94/9/EG richtlijn voor explosieve omgeving. Ook in de documentatie die u van WILDEN ontvangt vindt u informatie over ATEX en wordt omschreven aan welke richtlijnen wordt voldaan. WILDEN heeft als aanduiding voor ATEX pompen de letter X in de pompcodering opgenomen. Wilden’s metalen X pompen voldoen aan ATEX 94/9/EC Groep I, categorie M2 en Groep II, categorie 2 zones G&D. Wilden’s kunststof X pompen voldoen aan ATEX 94/9/EC Groep II, categorie 2, en zone G. Wilden X pompen zijn gecertificeerd voor gebruik in zone’s 1 en 2.

Verantwoordelijkheden

Veiligheid in een potentiële gevaarlijke omgeving kan alleen worden gegarandeerd als alle betrokkenen zich bewust zijn van hun verantwoordelijkheden. De operator is verantwoordelijk voor de veiligheid van zijn apparatuur. Het is zijn taak om te beoordelen of er explosiegevaar is en om explosiezones aan te duiden. Hij moet zich ervan overtuigen dat de apparatuur die is geïnstalleerd voldoet aan de regelgeving en vóór ingebruikname is getest.

De apparatuur moet regelmatig worden geïnspecteerd en onderhouden. De installateur is er verantwoordelijk voor dat de installatie voldoet aan de specificaties en dat de apparatuur correct is geïnstalleerd voor het bedoelde gebruik.

De fabrikanten van apparatuur die aan Atex voldoet zijn verantwoordelijk voor het uitvoeren van de voorgeschreven testen, certificering en documentatie van de apparatuur. Net zoals ze er voor verantwoordelijk zijn dat de apparatuur voldoet aan de eisen van de instantie die het certificaat heeft verstrekt.
Apparatuur groep (Annex I of the EC-Directive 94/9/EC)

Wilden’s metalen X pompen voldoen aan ATEX 94/9/EC Group I, category M2 en Group II, category 2 zones G&D. Wilden’s kunststof X pompen voldoen aan ATEX 94/9/EC Group II, category 2, zone G.

NB: Voldoen aan Groep II ,categorie 2 betekent automatisch voldoen aan Groep II categorie 3. X pompen zijn voorzien van een duidelijk herkenbare aardeaansluiting.

Wat kunnen wij voor u betekenen?


Bent u benieuwd hoe onze membraanpompen van betekenis kunnen zijn voor het presteren van uw bedrijf?

Contact